Contoh Geguritan


Artikel contoh geguritan ini saya buat karena kemarin saya baru saja dimintai tolong oleh adik yang masih duduk di bangku SMP untuk mencarikan contoh geguritan bahasa Jawa untuk menyelesaikan tugas dari sekolah.

Memang kalau mendengar istilah geguritan sepertinya sekarang ini sudah agak asing di telinga, mengingat semakin jarang saja kita terlibat dengan apa yang berbau kedaerahan.

Sekedar informasi, pengertian geguritan adalah suatu bentuk puisi yang disusun menggunakan kalimat bahasa Jawa. Sebuah keunikan tersendiri ketika biasanya kita hanya mendengar syair puisi yang di ucapkan dalam bahasa Indonesia, namun pada contoh geguritan ini bait-baitnya terdiri atas susunan kalimat berbahasa Jawa.

Kalau dahulu saya pernah menulis tentang puisi untuk adik atau puisi untuk ayah, yang kalimatnya menggunakan bahasa Indonesia, sekarang mari kita simak beberapa contoh geguritan puisi bahasa Jawa dibawah ini.Contoh Geguritan :: Puisi Bahasa Jawa

---------------------------------------------------
LINTANG-LINTANG

lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan
cumlorot telu ana pundhakku
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan


---------------------------------------------------
WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU 

rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene
saklawase ora nate ketemu
saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi
gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk

wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur
wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih
ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur
ana cerita rinajut endah

dik, kala kala sliramu isih dadi impenku
pirsanana ana nduwur kae
ana teja manther ing sela-selaning gegodongan
lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene

saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen
simpenen kangenmu ana impen


---------------------------------------------------
RON GARING

Wengi sansaya atis
nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
kang digawa dening angin

prasasat tan kendhat
anggonku kulak warta adol prungu
ananging isih mamring

aku wis pingin cecaketan
obormu kang makantar-kantar
madhangi jangkah lan jagatku

ana ngendi papanmu
lelana tapa brata
tanpa pawarta tanpa swara

aku kadya ron garing
kumleyang kabur kanginan
ing jagat peteng lelimengan

krasa luwih abot
anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
mlakuku ora mantep

kagubet ribet lan ruwet
adoh saka cahyamu
pedhut ing sakindering pandulu

panjenengan
guruku, sihku, oborku
kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.
Pengarang: Budhi setyawan
--------------------------------------------------- 

{ 1 Comments... read them below or add one }

Anonymous said...

gooodhhhhh n siiiph

Post a Comment