Surat Cinta Dalam Bahasa Daerah (Jawa)


Sebenarnya postingan ini masih ada hubungannya dengan artikel surat cinta bahasa Jawa kemarin, ternyata referensi yang saya berikan pada teman saya tersebut belum tepat, karena yang diperlukan adalah contoh surat cinta saat baru pertama bertemu terus jatuh cinta. 

Nah, setelah melalui beberapa proses, akhirnya saya edit suratnya menjadi seperti dibawah ini. Dan karena teman saya tersebut seorang cewek, maka saya juga memerankan sebagai cewek yang menyurati cowok, :DKanggo Kangmas Bambang

Muga-muga sliramu tansah kinayungan bagas waras saka Gusti kang tansah andum rasa Asih.

Kangmas….

Nembe sepisan ketemu sliramu. Nanging rinasa kaya wus kulina ing saben dinaku. Sak wuse wingi pepanggihan klawan sliramu, ora bisa tak sela’i yen esemu tansah manjing ing manah. Kaya pratanda tekane sawijining rasa kang ora bisa tak critakke marang wong liya.

Jroning batin banget pengin ketemu sliramu. Dipendem-pendem ngrusak raga. Arep crita bingung karo sapa. Namung layang iki tak tulis kanggo sliramu.

Kangmas..

Namung siji kang tansah tak tunggu. Muga-a kowe tanggap ing sasmita, lan ngerti apa kang tak rasakke ing dada.
Muga rasa iki bisa binales asih, kang mijil saka tulusing manahmu.

Cukup sak mene serat kangen iki tak tulisYogyakarta, 15 Juli 2011

Aku Kang tansah nunggu Sliramu
Dwi Jayanti

{ 0 Comments... read them below or add one }

Post a Comment